سفارش تبلیغ
صبا

آیه های انتظارسلام . اگر بخاطر داشته باشید سه هفته قبل مطلی تحت عنوان دعا نوشته بودیم که ناتمام ماند و قول دادیم در هفته های بعد ادامه ان را بنویسیم  . در ان مطلب اشاره کرده بودیم که انجام دستورات ذکرشده دردعاهایی که با الهام ازوحی الهی از سوی ائمه بیان شده است به انسان کمک می کند که ازهوای نفس پیروی ننمایدزیرا  سرمنشا خطاهای صورت پذیرفته شیطان است ، درخلوت با خداوند انس بگیرد و در نهایت به او می آموزد که برای خودفریبی وآمرزش گناهان زمانی را اختصاص دهد وچگونه در پیشگاه خداوند اقرار به گناه نماید.

دعای ذیل فرازهایی از دعای کمیل بن زیاد است :

"ای آقا ، معبود ومولایم،آیا آتش دوزخ را بر من مسلط می کنی ، بررخسارهایی که در برابر عظمت توبه سجده افتاده و بر زبانهایی که صادقانه ذکر یگانگی تورا گفته است و سپاسگزارانه شکر نعمات ترا به جا آورده است و بردلهایی که از روی یقین به ربوبیت تواعتراف کرده وبرجانهایی که علم ومعرفت تو آنهارا فراگرفته تا جایی که در برابرت خاشع گشته و براعضا و جوارحی که مشتاقانه به   پرستش گاه هایت شتافته و باحال اقرار به گناه جویای آموزش تو هستند. این گمان برتو وارد نیست واین کار از فضل تو دور است "

تکرار این سخنان و بازتاب این کلمات به صورت سرزنش خود نشان دهنده سحر وجادوی این عبارت است .

البته اعتراف به گناه واظهار بندگی به حضرت حق به معنای ناامیدی ازرحمت خداوند نمی باشد . پس گفتگو واضح وزیرکانه بانفس وتعلیم به آن ،وظیفه ای بزرگ وعمل به آن تعلیمات ضروری ولازم است.

این ادعیه می آموزد که چگونه فرد با ذکر آن الفاظ سزاوار بخشش خداوند قرار می گیرد و آن دلیل آن است که باید به ندای درونی گوش فراداده شود وبه خاطر اعمالی که در گذشته انحام داده یا به خاطر انجام ندادن فرامین الهی از خداوند طلب بخشش نماید.

نمونه دیگر از دعایی که درنکوهش نفس بین شده است عبارت است از:

" جوابم را بده ای خداوند ای سید ومولای من ، ممکن است که من بر عذاب صبوری کنم اما چگونه برفراق توصبر کنم. به من جواب بده ای مولای من شاید که بر حرارت آتشت شکیبا باشم، چگونه چشم از لطف وکرمت توانم پوشید."

این ادعیه به فرد می آموزد که از اظهار مهربانی ، قدرت و اینکه همه چیز تحت سیطره ونفوذ خداوند است ، لذت برد.

لذتی که از قرب خداوند به دست می آید ممکن است آن قدر برای او اهمیت داشته باشد که دوری ازخداوند برایش ازعذاب و آتش جهنم بدتر باشد. اوممکن است که تحمل آتش جهنم راداشته باشد اما تحمل فراق و دوری ازخداوند رانداشته باشد، اظهار این ادعیه مارابه این امر هدایت می کند که اظهار علاقه و عشق به خداوند ولذت از مقام قرب خداوند بهترین شفیع ومیانجی است که به واسطه آن ممکن است خداوند فرد خاطی را موردبخشش قرار دهد.

خداوندی که پذیرنده توبه وبخشنده گناهان است این نوع کلمات لطیف وشگفت آوری را که در ستایش او بیان می شود را می شنود.

بهتراست که مباحث فوق را بادعای ذیل که در برگیرنده مفاهیم عالیه وتعالیم انسان سازی که انسانها را صرف نظر از نژاد وقوم وطبقه اجتماعی شان به کمال     می رساند، خاتمه دهیم

 "مولای من به ماقدرت دوری از گناه عطا فرما و مارا درراه عبادت ثابت قدم فرما.

نیت مارا خالص فرما و به مافهم و دانش الهی عطا فرما  به ماهدایت وثبات ارزانی فرما.

قلب مارابادانش وآموزش عجین فرما وازنافرمانی وچیزهای نادرست حفظ فرما ودستان مارااز ظلم و دزدی حفظ فرما.

چشمان مارااز جنایت ونگاه به نامحرم و گوش مارااز شنیدن ، غیبت و بهتان، علمای مارا از شهرت پرستی دور فرماو به آنها توانایی مشورت دادن درست عطا فرما، به علمای ما پشتکار وعلاقه مندی به مطالعه و برمستعمین آنها اطاعت از پندهای روحی آنان عطافرما.

برمسلمین بیمار شفا وآرامش ، برمردگان آمرزش و رحمت ، برپیران وقار و آرامش ، برجوانان ایمان حقیقی وتوبه، بربانوانان تواضع ونجابت، بر فقرای ما صبر و قناعت،  بررزمندگان پیروزی وظفرمندی، بر اسرا آزادی وصلح ، بر حکمرانان عدالت ومهربانی، بر مردم تحت امر آنها انصاف و رفتار خوب و بر زائران مکه وحرمین شریف آسان گیری در فراهم کردن توشه راه و بر آنها سلامتی وآنهارادر رعایت کردن دستورهای ممنوعه حج یاری نما، ای خداوند مهربان آنها را لبریز از سخاوت و رحمت فرما ".

به توای عزیزتوصیه می کنم که فرصت رااز دست ندهید واین دعاها را باتوجه به معانی و اهداف آن و فکر رهااز همه قیودات و مانند آنکه اززبان آن بزرگواران می شنوید، تلاوت کنید و از انجام کارهایی که حضرت رسول (ص) منع   فرموده اند، پرهیز کنید. که این کار مارا به خداوند نزدیک می سازد، زیرا اگر دعا بی تمرکز و صرفا" زبانی خوانده شود،علم ودانش راافزایش نمی دهد وفرد را به خداوندنزدیک نمی سازد، مشکلات را مرتفع نمی سازد و پذیرفته نمی شود. ازقلب تیره و کدر دعا پذیرفته نمی شود. زمانی که دعا را با دلی که با یاد خداوند عجین است بخوانید، هیچ شکی نیست که آن پذیرفته خواهد شد.

ضمنا به عرض دوستان میرساند همانند سال قبل از شب ششم ماه رجب تا نیمه شعبان که مصادف است با میلاد فرخنده مولا و سرمان حجت ابن الحسن المهدی ، روحی و ارواح العامین له الفداء به مدت چهل شب ،هرشب در جمع محبان و منتظران زیارت ال یاسین را به امید فرج اقایمان قرائت خواهیم کرد 

                   التماس دعا

      برنامه های تالار ایه های انتظار در هفته جاری

       

       شروع برنامه ها هرشب ساعت  : 10:15    

     

شنبه 29/4/87
تلاوت ترتیل آیات 25 تا35 سوره مبارکه انبیاء- صفحه324
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین  آقای آب آور
 به مدت 30دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی تحت عنوان پاسخ
به شبهات درمورد اعجاز قرآن به مدت30دقیقه
سخنرانی استاد حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت

یکشنبه 30/4/87
تلاوت ترتیل آیات 36 تا 44 سوره مبارکه انبیاء - صفحه 325
تفسیرایات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای خانگل
 زاده  به مدت  30دقیقه
بیان احکام وپرسش وپاسخ های دینی  توسط حجت الاسلام والمسلمین
آقای محمدی شاهرودی تحت عنوان
 به مدت 30 دقیقه

دوشنبه 31/4/87
تلاوت ترتیل آیات45 تا 57 مبارکه انبیاء- صفحه 326
تفسیرموضوعی آیات (اخلاق درقرآن) توسط حجت الاسلام والمسلمین
آقای محمدی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای افتخاری  تحت عنوان
شیعه در جهان امروز به مدت 30 دقیقه
سخنرانی آقای حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت

سه شنبه 1/5/87
تلاوت ترتیل آیات 58 تا 72 سوره مبارکه انبیاء -صفحه 327
تفسیرموضوعی آیات ( اخلاق درخانواده- حجاب ) توسط حجت
الاسلام والمسلمین آقای غلامی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای خانگل زاده تحت عنوان
      به مدت 30 دقیقه
دعای توسل

چهارشنبه 2/5/87
تلاوت ترتیل آیات 73 تا 81 سوره مبارکه انبیاء - صفحه 328
تفسیر آیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام و المسلمین آقای آب آور
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی  حجت الاسلام والمسلمین  آقای محمدی شاهرودی تحت
عنوان  وهابیت به مدت 30 دقیقه
سخنرانی استاد حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت

پنج شنبه 3/5/87
تلاوت ترتیل آیات 82 تا 90 سوره مبارکه انبیاء -صفحه 329
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلیمین آقای خانگل
 زاده به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلیمین آقای غلامی تحت عنوان معارف
اسلام (معجزات انبیاء)  به مدت 30 دقیقه
دعای کمیل

جمعه 4/5/87
تلاوت ترتیل آیات 91 تا 112 سوره مبارکه انبیاء -صفحه 330
تفسیر آیات  تلاوت شده توسط  حجت الاسلام و المسلمین  اقای
اسماعیلی به مدت 30دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای  آب آور تحت  عنوان
      به مدت30 دقیقه

  

لطفا نظرات،انتقادات وپیشهنادات خود را درخصوص برنامه های تالار درصفحه نظرات وبلاگ بنویسید

  

برای استفاده از برنامه های هرشب گروه آیه های انتظاردریاهومسنجرآی دی زیررا ادد کنید

ayehhayeentezar_room

  
جهت عضویت در گروه آیه های انتظار

اینجا کلیک کنید

  
 


ارسال شده در توسط محب مهدی

animated gifsanimated gifs

امشب بهشت ارزو را باز کردند

سرى زاسرار مگو را باز کردند

مستان صافى دل که قدسى نام دارند

کوثر به جاى مى درون جام دارند

خجسته میلاد فرخنده مولود کعبه ، قران ناطق ، مولی الموحدین، حضرت علی علیه السلام وولادت با سعادت ابن الرضا حضرت جواد الائمه علیه السلام و همچنین شاهزاده علی اصغر علیه السلام بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و دوستدارانشان مبارک باد.

یا جواد الائمه

اعتکاف

غفلت از«خود»و«خداى خود»،بستر مرگ ارزشهاى انسانى و نقطه سقوط از پایگاه بلند خردورزى و عشق عرفانى و عامل پیوستن به زندگى پست و حیوانى است. اعتکاف،بستر مناسب اندیشه و تفکر و خردورزى است.

اعتکاف،تلاشى است‏براى اینکه انسانهاى فرو رفته در غرقاب روزمره‏گى‏ها از فضاى پر التهاب روزانه به سوى‏«خویش‏»و«خداى خویش‏»باز گردند.

اعتکاف زمینه توبه و بازگشت است.بازگشت‏به قرآن و معنویت،بازگشت‏به دعا و استمداد از عالم غیب،بازگشت از«خودمدارى‏»به‏«خداگرایى‏»آنها که مسؤولیت‏هاى حساس‏تر و بزرگترى دارند،بیش از دیگران به اعتکاف و خودسازى نیاز دارند.

بى‏جهت نیست که شخص رسول الله صلى الله علیه و آله پس از هجرت،همه ساله دهه اول یا دوم و گاه هر دو دهه و در سالهاى آخر زندگى به طور منظم دهه سوم ماه مبارک رمضان را به‏«اعتکاف‏»مى‏پردازد و به همه دست‏اندرکاران و کارگزاران و رجال سیاسى،اجتماعى درس معنویت گرایى و ذکر و نیاش و روزه و تلاوت قرآن مى‏دهد.

اعتکاف،توقفى ناآگاهانه در مسجد نیست.صرف درنگ و مکث و«حبس خویشتن‏»در مسجد، بدون عشق به عبادت و قصد قربت نیست. اعتکاف،لمیدن خوابیدن و چرت زدن و احیانا وقت گذرانى بیکاران و گردهمایى تفریحى-سیاحتى در مساجد بزرگ شهر نیست. در اعتکاف کسانى که کار دارند و زیاد هم کار دارند،و غرق دنیاى اقتصاد و سیاست و هنر و مطبوعات و غیره هستند،باید از تولید و توزیع و طرح و برنامه‏هاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى و نظامى و کار و زندگى فاصله بگیرند و به همآهنگى کار و تلاش و فعالیت‏ها،با رضاى خدا و وظیفه مکتبى بیاندیشند.تنظیم فکر و اندیشه و عمل،با معیارهاى الهى را تمرین کنند.

کار براى امت و تامین حوائج نیازمندان،تشییع پیکر شهیدان و مؤمنان،عیادت بیماران و هر کارى که در آن،خود مطرح نیست و انگیزه الهى دارد،با اعتکاف سازگار است و حتى در برخى احادیث قضاى حوایج مؤمنان از اعتکاف برتر شناخته شده است.

اعتکاف،دوره کوتاه مدت خود سازى است،که حداقل سه روز طول مى‏کشد و انسان را از حاکمیت غریزه‏ها،عادت‏ها و اشتغالات معمول زندگى آزاد مى‏سازد. اعتکاف،محو خود خواهى در امواج بلند خداگرایى و خدمت‏به امت اسلامى است.

اعتکاف،برون رفتن از خانه خویش و مصمم شدن بر حضور در خانه حضرت حق است. عبادتى مستحبى و تقرب جویانه و داوطلبانه است که روزه روز سوم آن رنگ وجوب مى‏گیرد.

اعتکاف،گریز از لذت گرایى و هر گونه التذاذ جنسى و مهار حس خود محورى و برترى جوئى و بازگشت از قبله دیناگرایان به سمت و سوى قلب و قبله هستى است. خود سازى،محاسبه نفس،توبه و نیایش،نماز و تلاوت قرآن و استمداد از آستان قدس ربوبى از دیگر برکات‏«اعتکاف‏»است.امیدوارم که خداوند متعال توفیق درک و بهره مندی هرچه بهتر وبیشتر از این ایام سراسر نورو معنویت را به همه ما عنایت کند.

ضمنا به عرض دوستان میرساند همانند سال قبل از شب ششم ماه رجب تا نیمه شعبان که مصادف است با میلاد فرخنده مولا و سرمان حجت ابن الحسن المهدی ، روحی و ارواح العامین له الفداء به مدت چهل شب ،هرشب در جمع محبان و منتظران زیارت ال یاسین را به امید فرج اقایمان قرائت خواهیم کرد 

                       التماس دعا

       برنامه های تالار ایه های انتظار در هفته جاری

        شروع برنامه ها هرشب ساعت  : 10:15  

     

شنبه 22/4/87
تلاوت ترتیل آیات 77 تا87 سوره مبارکه طه- صفحه317
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حاج آقا پیام محبت به مدت 30دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای خانگل زاده  تحت عنوان
جوانان و شعیه به مدت30دقیقه
سخنرانی استاد حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت

یکشنبه 23/4/87
تلاوت ترتیل آیات 88 تا 99 سوره مبارکه طه - صفحه 318
تفسیرایات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آور
به مدت 30دقیقه
بیان احکام وپرسش وپاسخ های دینی  توسط حجت الاسلام والمسلمین
آقای محمدی شاهرودی تحت عنوان
 به مدت 30 دقیقه

دوشنبه 24/4/87
تلاوت ترتیل آیات99 تا 113 مبارکه طه - صفحه 319
تفسیرموضوعی آیات (اخلاق درقرآن ) توسط حجت الاسلام
والمسلمین آقای محمدی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای افتخاری تحت عنوان
شیعه در جهان امروز به مدت 30 دقیقه
سخنرانی آقای حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت

سه شنبه 25/4/87
تلاوت ترتیل آیات 114تا 125 سوره مبارکه طه -صفحه 320
تفسیرموضوعی آیات ( اخلاق درخانواده- حجاب ) توسط حجت
الاسلام والمسلمین آقای غلامی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای آب آور تحت عنوان
      به مدت 30 دقیقه
دعای توسل

چهارشنبه 26/4/87
تلاوت ترتیل آیات 126 تا 135 سوره مبارکه طه - صفحه 321
تفسیر آیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام و المسلمین آقای آب آور
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی  حجت الاسلام والمسلمین  آقای محمدی  تحت عنوان  پاسخ
به شبهات در خصوص اعجاز قران  به مدت 30 دقیقه
سخنرانی استاد حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت

پنج شنبه 27/4/87
تلاوت ترتیل آیات 1 تا 10 سوره مبارکه انبیاء -صفحه 322
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلیمین آقای خانگل
 زاده به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام و المسلیمین آقای غلامی تحت عنوان
معارف اسلام (معجزات انبیاء)  به مدت 30 دقیقه
دعای کمیل

جمعه 28/4/87
تلاوت ترتیل آیات 11 تا 24 سوره مبارکه انبیاء -صفحه 323
تفسیرآیات تلاوت شده توسط  حجت الاسلام و المسلمین اقای
اسماعیلی به مدت 30دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی شاهرودی تحت
عنوان وهابیت  به مدت30 دقیقه


لطفا نظرات،انتقادات وپیشهنادات خود را درخصوص برنامه های تالار درصفحه نظرات وبلاگ بنویسید

برای استفاده از برنامه های هرشب گروه آیه های انتظاردریاهومسنجرآی دی زیررا ادد کنید

ayehhayeentezar_room


جهت عضویت در گروه آیه های انتظار

اینجا کلیک کنیدارسال شده در توسط محب مهدی

 بدانکه این ماه و ماه شعبان و ماه رمضان در شرافت تمامند و روایت بسیار در فضیلت آنها وارد شده بلکه از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده که: ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در حرمت و فضیلت به آن نمى‏رسد و قتال با کافران در این ماه حرام است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است کسى که یک روز از ماه رجب را روزه دارد مستوجب خوشنودى بزرگ خدا گردد و غضب الهى از او دور گردد و درى از درهاى جهنم بر روى او بسته گردد. و از حضرت موسى بن جعفر علیهما السلام منقول است که: هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد آتش جهنم یکساله راه از او دور شود و هر که سه روز از آن را روزه دارد بهشت او را واجب گردد.

و ایضا فرمود که: رجب نام نهرى است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر هر که یک روز از رجب را روزه دارد البته از آن نهر بیاشامد. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمود که: ماه رجب ماه استغفار امت من است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را أصب مى‏گویند زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته مى‏شود پس بسیار بگوئید  (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ) و ابن بابویه به سند معتبر از سالم روایت کرده است که گفت: رفتم بخدمت حضرت صادق علیه السلام در اواخر ماه رجب که چند روز از آن مانده بود چون نظر مبارک آن حضرت بر من افتاد فرمود که آیا روزه گرفته‏اى در این ماه گفتم نه و الله اى فرزند رسول خدا فرمود که آنقدر ثواب از تو فوت شده است که قدر آن را بغیر خدا کسى نمى‏داند به درستى که این ماهى است که خدا آن را بر ماههاى دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و براى روزه داشتن آن گرامى داشتن را بر خود واجب گردانیده پس گفتم یا ابن رسول الله اگر در باقیمانده این ماه روزه بدارم آیا به بعضى از ثواب روزه‏داران آن فایز مى‏گردم فرمود اى سالم هر که یک روز از آخر این ماه روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر که دو روز از آخر این ماه روزه دارد بر صراط به آسانى بگذرد و هر که سه روز از آخر این ماه را روزه دارد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و از شدتها و هولهاى آن روز و برات بیزارى از آتش جهنم به او عطا کنند. و بدانکه از براى روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است و روایت شده که: اگر شخص قادر بر آن نباشد هر روز صد مرتبه این تسبیحات را بخواند تا ثواب روزه آن را دریابد سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ سُبْحَانَ مَنْ لا یَنْبَغِى التَّسْبِیحُ إِلا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ

در بیان فضیلت ماه رجب باید گفت که اگر هیچ حادثه ای در ماه رجب رخ نمی داد، باز هم رجب ارزش خاص و ویژگی استثنائی خود را داشت، اما حوادثی در آن به وقوع پیوسته است که مهمترین آن میلاد فرخنده امام محمد باقر علیه السلام در روز اول این ماه ، ولادت با سعادت جواد الائمه وحضرت علی اصغر علیهم السلام در روز دهم ، میلاد خجسته مولود کعبه  حضرت علی علیه السلام در روز سیزدهم و بلاخره  بعثت پیامبر رحمت ،اشرف الانبیاء و المرسلین ، خاتم النبیین  حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله  در روز بیست هفتم  این ماه است، که در این روز فرخنده آخرین پیامبر برگزیده الهی از جانب خدای متعال مأمور هدایت مردم و ابلاغ رسالت الهی گردید.

بندگان صالح و آگاه الهی، ماه رجب و شعبان را به عنوان زمینه و مقدمه ای جهت کسب آمادگی برای درک درست و شایسته ماه مبارک رمضان به حساب می آورند. خوشبختانه هم اکنون در برخی از شهرهای کشورمان اهل عبادت و معرفت دو برنامه دارند و آن ها را با هم اجرا می کنند یکی «اعتکاف» که دستور اکید اسلام است با احکام و دستورات ویژه اش و دیگری برنامه ای به نام اعمال ام داود، دستوری که از حضرت امام صادق(ع) به ما رسیده است.  دوستان عزیز می توانند برای اطلاع از اعمال این ماه الهی به کتاب مفاتیح الجنان بخش اعمال ماه رجب مراجعه نمایند.

ضمنا به عرض دوستان گرامی می رساند مانند سال قبل از شب ششم ماه رجب تا نیمه شعبان که مصادف است با ولادت باسعادت مولا و سرورمان حجت بن الحسن المهدی ؛ روحی و ارواح العالمین له الفداء  به مدت چهل شب ، هرشب  در جمع محبان و منتظران زیارت آل یاسین را به امید فرجش قرائت خواهیم کرد.

      التماس دعا      
برنامه های تالار آیه های انتظاردر هفته جاری ساعت شروع برنامه ها هرشب ساعت :  15: 10

شنبه 15/4/87

تلاوت ترتیل آیات 65 تا76 سوره مبارکه مریم- صفحه310

تفسیرآیات تلاوت شده توسط حاج آقا پیام محبت به مدت 30دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی تحت عنوان پاسخ

 به شبهات در خصوص اعجازقرآن به مدت30دقیقه

سخنرانی استاد حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت


یکشنبه 16/4/87

تلاوت ترتیل آیات 77 تا 95 سوره مبارکه مریم - صفحه 311

تفسیرایات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آور

به مدت 30دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای خانگل زاده  تحت عنوان 

فضیلت ماه رجب  به مدت 30 دقیقه 


دوشنبه 17/4/87

تلاوت ترتیل  آیات96 تا 98 سوره مبارکه مریم و آیات 1 تا 12 سوره

مبارکه طه صفحه 312

تفسیرموضوعی آیات (اخلاق درقرآن ) توسط حجت الاسلام

 

والمسلمین آقای محمدی به مدت 30 دقیقه 

سخنرانی توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای افتخاری تحت عنوان

شیعه در جهان امروز به مدت  30 دقیقه

سخنرانی آقای حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت


سه شنبه 18/4/87

تلاوت ترتیل آیات 12 تا 37 سوره مبارکه طه -صفحه 313

تفسیرموضوعی آیات ( اخلاق درخانواده- حجاب ) توسط حجت

الاسلام والمسلمین آقای غلامی  به مدت 30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسف زاده  تحت عنوان

اخبار وروایات در خصوص امام زمان (عج) به مدت 30 دقیقه

دعای توسل 


چهارشنبه 19/4/87

تلاوت ترتیل  آیات 38 تا 51 سوره مبارکه طه - صفحه 314

تفسیر آیات تلاوت شده توسط  حجت الاسلام و المسلمین

آقای آب آور به مدت 30 دقیقه

بیان احکام و پرسش و پاسخ های دینی  توسط  حجت الاسلام  و

 

المسلمین آقای محمدی شاهرودی به مدت 30 دقیقه

سخنرانی استاد حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت


پنج شنبه 20/4/87

تلاوت ترتیل آیات 52تا 64 سوره مبارکه طه -صفحه 315

تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلیمین آقای خانگل زاده به مدت 30 دقیقه 

سخنرانی حجت الاسلام و المسلیمین آقای غلامی  تحت  عنوان 

 

معارف اسلام (معجزات انبیاء) به مدت 30 دقیقه

دعای کمیل


جمعه 21/4/87

تلاوت ترتیل آیات 65 تا 76 سوره مبارکه طه -صفحه 316

تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام و المسلمین اقای صدارت

به مدت 30دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آورتحت عنوان     به

مدت30 دقیقه


لطفا نظرات،انتقادات وپیشهنادات خود را درخصوص برنامه های تالار درصفحه نظرات

وبلاگ بنویسید

  برای استفاده از برنامه های هرشب گروه آیه های انتظاردریاهومسنجرآی دی زیررا ادد کنید

ayehhayeentezar_room


جهت عضویت در گروه آیه های انتظار

 اینجا کلیک کنیدارسال شده در توسط محب مهدی


دعا اسلحه مومن است ،ستون دین و روشنی آسمان و زمین است واین حقیقتی است که دعاوجه تمایز شیعه از دیگر فرق مسلمان است ." بهترین عبادت دعا است "محبوب ترین عمل دردنیا در نزد خداوند دعا است .دعا تغییردهنده گرفتاریهای وعذاب ها است .به عبارت دیگر آن عذاب هایی که به وسیله خداوند نازل می شود .

دعا برای هر بیماری شفااست . اولین امام ،امیرالمومنین علی (ع) به دعا علاقه داشتند،وعلت علاقه ایشان واضح است، زیرا اورهبریکتا پرستی سیدالموحدین و سرپرست موومنین امام اللهیون بود. به عنوان نمونه دعای کمیل الابن زیاد المشهور وخطبه های وموعظه هایی که ازایشان نقل شده است. یکی ازشاهکارهای علم فصاحت است که به زبان عربی بیان شده است .محتوای دعاها، موعظه ها وخطبه ها شامل علوم مذهبی والهی است که قادراست آموزشهای لازم رادررابطه باانتخاب راه درست و انسان کامل شدن را به انسانها ارائه دهد.وقتی که مسلمین عمیقا" در باره این دعاها فکرکنند، ایمان واعتقادشان به خداوند قوی خواهد شد و به ایثار وازخودگذشتگی تشویق وترغیب می شوند و رموز و شیرینی  عبادت و فانی بودن همه چیز به غیر خداوند پی می برند.دراین دعاها ضرورت دین، اینکه چه مسایلی باعث نزدیکی به خداوندو دوری از فساد و انجام بدعتهای ریاکارانه می شود، آموزش داده شده است . خلاصه کلام ،این دعاها، چکیده علوم اخلاقی ، وآموزش نفس واعتقادات اسلامی است.درزمان فعلی ،ادعیه منابع مهمی از اعتقادات حکیمانه برای تحقیقات دینی و برای مطالعات اصول اخلاقی است . اگر مردم  توانایی پیروی از راهنمایی های ذکر شده دردعاهایی که دارای معانی بلند مرتبه است را داشته باشند، هیچ نشانه ای از فساد در زمین یافت نمی شد وافراد مصمم در گناه ، بدون محدودیت به حقیقت راستین راه پیدا می کردند.واین تقریبا" غیرممکن است که انسان به این دستورات سازنده توجه کند که انسان را به سوی صراط مستقیم دعوت می کند.مطمئنا" نفس انسان از شیطان پیروی میکند .بیشترمردم نمی توانند به یقین دست یابند گرچه مشتاقانه به آن تمایل دارند.   سرمنشاشرارت انسانها خودفریبی وجهل برگناهانی که به نظرپسندیده است ،  می باشد.این امر باعث انکار وجود ، چپاول ثروت دیگران، دروغگویی، تملق وچاپلوسی، پیروی از هوای نفس  درحالی که فردخود را گول می زند که از هوای نفس پیروی نمی کند،می شود.ازآنجا که انسانهابه آن آرزوها احتیاج دارند گناهانش برایشان بی اهمیت جلوه می کند.انجام دستورات ذکرشده دردعاهایی که با الهام ازوحی الهی از سوی ائمه بیان شده است به انسان کمک می کند که ازهوای نفس پیروی ننمایدزیرا  سرمنشا خطاهای صورت پذیرفته شیطان است ، درخلوت با خداوند انس بگیرد و در نهایت به او می آموزد که برای خودفریبی وآمرزش گناهان زمانی را اختصاص دهد وچگونه در پیشگاه خداوند اقرار به گناه نماید.

          التماس دعا     

 

برنامه های تالار آیه های انتظاردر هفته جاری

ساعت شروع برنامه ها هرشب ساعت :  15: 10

شنبه 8/4/87

تلاوت ترتیل آیات84تا 97 سوره مبارکه کهف- صفحه303

تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای زنگوئی

به مدت 30 دقیقه 

بیان احکام وپرسش وپاسخ های قرآنی توسط حجت الاسلام والمسلمین

آقای گلزاده به مدت30دقیقه

سخنرانی استاد حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت


یکشنبه 9/4/87

تلاوت ترتیل آیات 98 تا 110 سوره مبارکه کهف - صفحه 304

تفسیرایات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آور

به مدت 30دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای طباطبائی تحت عنوان معرفی

سایتهای قرانی  به مدت 30 دقیقه 


دوشنبه 10/4/87

تلاوت ترتیل  آیات1 تا 11 سوره مبارکه مریم - صفحه 305

تفسیرموضوعی آیات (اخلاق درقرآن ) توسط حجت الاسلام والمسلمین

آقای محمدی به مدت 30 دقیقه 

سخنرانی توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای افتخاری تحت عنوان

شیعه در جهان امروز به مدت  30 دقیقه

سخنرانی آقای حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت


سه شنبه 11/4/87

تلاوت ترتیل آیات 12 تا 25 سوره مبارکه مریم -صفحه 306

تفسیرموضوعی آیات ( اخلاق درخانواده- حجاب ) توسط حجت الاسلام

والمسلمین آقای غلامی  به مدت 30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسف زاده  تحت عنوان

اخبار وروایات در خصوص امام زمان (عج) به مدت 30 دقیقه

دعای توسل 


چهارشنبه 12/4/87

تلاوت ترتیل  آیات 26 تا 38 سوره مبارکه مریم - صفحه 307

تفسیر آیات تلاوت شده توسط  حجت الاسلام و المسلمین آقای گلزاده 

به مدت 30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی تحت  عنوان مبانی

 مسیحیت به مدت 30 دقیقه

سخنرانی استاد حمید آزرانی تحت عنوان کلید های موفقییت


پنج شنبه 13/4/87

تلاوت ترتیل آیات 39 تا 51 سوره مبارکه مریم -صفحه 308

تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلیمین آقای خانگل زاده 

به مدت 30 دقیقه 

سخنرانی حجت الاسلام والمسلیمین آقای غلامی  تحت عنوان  معارف

اسلام (معجزات انبیاء) به مدت 30 دقیقه

دعای کمیل


جمعه 14/4/87

تلاوت ترتیل آیات 52 تا 64 سوره مبارکه مریم -صفحه 309

تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام و المسلمین اقای صدارت

به مدت  30دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آورتحت عنوان دعا به

مدت30 دقیقه


لطفا نظرات ، انتقادات و پیشهنادات خود را درخصوص برنامه های تالار در صفحه نظرات وبلاگ بنویسید


برای استفاده از برنامه های هرشب گروه آیه های انتظار دریاهومسنجرآی دی زیر را ادد کنید

ayehhayeentezar_room


جهت عضویت در گروه آیه های انتظار اینجا کلیک کنیدارسال شده در توسط محب مهدی