سفارش تبلیغ
صبا

آیه های انتظار

               

زیارت چیست ؟ زائر کسیت ؟
زیارت، بار یافتن انسانى فقیر و درمانده در بارگاه کریمى مرتبط با خزانه غیب، توسل جستن معصیتکارى شرمنده به دامن بنده اى مقرب و آبرومند در درگاه رب الارباب است .
زیارت ، هجرتى است برونى و بالاتر از آن هجرتى درونى است که شیفته اى دل سوخته ، با طى راههاى خاکى جان خویش برگرفته و به سوى مزار محبوب مى آید تا با هجرت از بدیها و گناهان به سوى حسنات و طاعات تشبه و تمثل به او پیدا کند. زیارت پاس داشتن حریم عترت ، همراهى و ملازمه با اهل البیت است که : المتقدم لهم مارق و المتاءخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق
پیشى جوینده بر آنها از دین خارج شود و بازمانده از آنها نابود و همراه و ملازم با آنها، به آنان ملحق گشته است .زیارت ، در دریاى پر تلاطم دنیا بر کشتى نجات سوار شدن و چراغ هدایت را در ظلمات به دست گرفتن است . یاء من من رکبها و یغرق من ترکها: ایمن است هر که بر آن سوار شود و غرق گردد هر که آنرا رها کند.
زیارت ، تجدید قوا است براى پیمودن صراط مستقیم و برگرفتن توشه و زاد راه براى سفر دور و دراز.
زیارت ، ذکر و تذکیر است ، - ذکرى - غفلت کش و تذکرى جهل سوز و نیز به یاد آوردن مسئولیت سنگین خویش ، در تحمل بار امانت الهى است .
یاد آورى آن همه حماسه ها و مجاهدات و مظلومیت ها و سرانجام شهادتها و درس آموزى و عبرت پذیرى از آنهاست .
زیارت ، تفریح روح است ، گرچه با رنج سفر و تعذیب جسم قرین است . زیارت ، تعظیم شعائر الهى و نشانه تقواى دلها است . و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب : هر کس شعائر دین را بزرگ و محترم دارد، که این صفت دلهاى باتقوا است .
زیارت ، قدرشناسى از بندگان صالح و شکر گذارى نعمت وجود آنهاست .
زیارت ، اسوه را همواره در پیش چشم داشتن است ، حرکتى بر مبناى الگو و تاءسى به اوست .
زیارت نوعى اعتراض به سیاست جابرانه حاکم و دهن کجى به وضع موجود در روزگار ستم است . قیامى است علیه ظلم و شورشى است علیه جور نقى طاغوت و تمسک به رهبرى بر حق و اعتصام به حبل ا... است . زیارت .... اینها همه زیارت اند و زیارت ، تنها آینها نیست و زائر آن انسان عاشق عارف ، مرید وفادار، محبت تائب ، محاسب متوسل ، مطیع حاضر در صحنه ، ایثارگر ذاکر، مهاجر مجاهد، موحد متقى ، معترض انقلابى و.... گرسنه محبت ، تشنه ولایت و شیفته امامت .... است که تمامى جانمایه و سرمایه خویش برگرفته و بر کف اخلاص ‍ نهاده و خانه و کاشانه و شهر و دیار ترک گفته و رنج سفر بر خویش هموار نموده ، با قلبى مشتاق و جانى امیدوار آمده تا با حضور در محضر امام و مراد و ولى نعمت خویش و درک نور و فیض و کسب توشه و توان ، همچنان با بصیرت و قدرت و معرفت ، بر صراط مستقیم توحید و با تمسک به کتاب و عترت ، راه خویش را تا رسیدن به سرمنزل مقصود که همان کمال انسانى و تقرب الى ا... است ، طى نماید.


  التماس دعا 


     برنامه های تالار آیه های انتظاردر هفته جاری
      ساعت شروع برنامه ها هرشب ساعت :
 10

شنبه 27/11/86
تلاوت ترتیل آیات 156 تا 159سوره مبارکه اعراف - صفحه 170

تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آور 
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی آقای مهدی جلیلی تحت عنوان کلاس استقامت به مدت 30 دقیقه 
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی تحت عنوان کلیدهای طلائی موفقییت 


یکشنبه 28/11/86
تلاوت ترتیل آیات 160 تا 163 سوره مبارکه اعراف - صفحه 171
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام و المسلمین
آقای خانگل زاده
 
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی  شاهرودی تحت عنوان 
احکام و پرسش و پاسخهای قرآنی به مدت30دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی 


دوشنبه 29/11/86
تلاوت ترتیل آیات 164 تا 170 سوره مبارکه اعراف - صفحه 172
تفسیرموضوعی آیات (اخلاق درخانواده) توسط حجت الاسلام والمسلمین
 آقای محرابی
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی آقای افتخاری تحت عنوان شیعه در جهان امروز به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی  تحت عنوان کلیدهای  طلائی موفقییت

سه شنبه 30/11/86
تلاوت ترتیل آیات 171 تا 178 سوره مبارکه اعراف- صفحه
173
تفسیرآیات تلاوت شده توسط آقای مهدی جلیلی
 به
مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین اقای یوسف زاده تحت عنوان بررسی اخبار
و روایات در مورد میلاد امام مهدی عجل الله ظهوره به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
دعای توسل 

چهارشنبه 1/12/86
تلاوت ترتیل آیات 179 تا 187 سوره مبارکه اعراف - صفحه 174
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین  آقای لطیفی تحت عنوان  شرحی بر
نهج البلاغه
به مدت 30 دقیقه

احکام و پرسش و پاسخ های قرآنی توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای 
محمدی
به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی  تحت عنوان کلیدهای  طلائی موفقییت

پنج شنبه 2/12/86
تلاوت ترتیل آیات 188 تا 195 سوره مبارکه اعراف - صفحه 175
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای افتخاری
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین  آقای غلامی تحت عنوان 
معارف دین
( عدل و حکمت خداوند)
 به مدت 30دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
دعای کمیل

جمعه 3/12/8
تلاوت ترتیل آیات 196 تا 206  سوره مبارکه اعراف- صفحه 176
تفسیرموضوعی آیات (بررسی ارکان حکومت ازمنظرقرآن) توسط حجت
الاسلام والمسلمین آقای محمدی شاهرودی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آور تحت عنوان جنود عقل و
جهل (8
 به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی


   لطفا نظرات ، انتقادات و پیشهنادات خود را درخصوص
   برنامه های تالار در صفحه نظرات وبلاگ بنویسید


برای استفاده از برنامه های هرشب گروه آیه های انتظار در یاهو
مسنجرآی دی زیر را ادد کنید


ayehhayeentezar_room
جهت عضویت در گروه آیه های انتظار اینجا کلیک کنید


ارسال شده در توسط محب مهدی

       

زیارت چیست ؟ زائر کسیت ؟
زیارت ، دیدارى است از سر شوق و شوق دیدار است و زائر، آن مشتاق بیقرار دیدار است .
زیارت ، شستشوى جان است در زلال محبت ، غبار روبى دل است با نسیم ولایت . نشان معرفت است و گامى است براى کسب معرفت بیشتر.
زیارت ، موسم توبه است و اصلا خود توبه . عاملى است براى تزکیه نفس ، تصفیه روح و موعدى مناسب براى محاسبه نفس . عرضه خویشتن بر مولا است . سنجش اعمال با محک و معیار ولایت ، براى معرفت نفس ، تا بدانى که چند مرده حلاجى و تا چه میزان به قله انسان کامل که امام علیه السلام مصداق اعلاى ان است ، نزدیک گشته اى .
زیارت ، قرار گرفتن در حصن حصین توحید و امان از عذاب الهى است ، با همه شرایط ان ، که فرمود: کلمه لا اله الا ا... حصنى ، فمن دخل حصبى امن من عذابى بشرطها و شروطها و انا من شروطها: لا اله الا ا... حصار من است هر کس اندر حصارمن درآید از عذاب من در امان خواهد بود البته با شرایطش که من یکى از ان شرایط هستم .
زیارت ، اداى اجر رسالت است چرا که خود نشان مودت است . قل لا اسئلکم علیه اجرا الموده فى القربى : بگو اى رسول ما من از شما اجرا رسالت جز این نخواهم که محبت و مودت در حق خویشاوندا (من ) منظور دارید.
زیارت ، حضور مرید است در محضر مراد، حضور غلام در محضرمولاحضور ماموم است در محضر امام .
زیارت ، بیعت مجدد ماموم است با امام ، اعلام وفادارى است نسبت به رهبر، ابراز بیزارى است از هر چه باطل و قرار گرفتن در جبهه حق ، که گیتى همواره صحنه نبرد حق و باطل است . زیارت ، اعلان مواضع است که زائر با هر که مولا و امامش سر صلح و اشتى دارد در سلم و صفا است و با هر چه و هر کس که امام را دشمن مى دارد، دشمن است هر چند پدر یا فرزند و یا برادرش ... باشد. (انى سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم ): من در صلح و سازشم با هر که سر صلح با شما دارد و در جنگم با آنکه با شما سر جنگ دارد. زیارت ، وفا به عهدى است که امام بر گردن دوستداران و پیروان خویش دارد که عالم آل محمد - صلى الله علیه وآله - فرمود:
ان لکل امام عهدا فى عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیاره قبور هم : هر امامى را عهدى است بر گردن پیروان و دوستان او، آن عهد را کاملا وفا کردن و حق آنان را نیکو ادا نمودن ، زیارت قبور آنان است . زیارت ، اداى حقى است که بر عهده ماءموم است و رد امانتى که در دست اوست .
زیارت ، استناره دائم از منبع نور و استفاضه از واسطه فیض الهى و ارتباطى دائمى با آن کس که سبب قوام هستى و سکون و حیات زمین و اهل آن است که لولا الحجه لساخت الارض باهلها: اگر حجت خدا نبود زمین اهلش ‍ را فرو مى خورد.

ادامه دارد......


  التماس دعا 


     برنامه های تالار آیه های انتظاردر هفته جاری
      ساعت شروع برنامه ها هرشب ساعت
:
 10

شنبه 20/11/86
تلاوت ترتیل آیات 96 تا 104سوره مبارکه اعراف - صفحه 163

تفسیرآیات تلاوت شده توسط آقای مهدی جلیلی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی تحت عنوان یاوران خمینی
( ره)زمینه سازان قیام مهدوی
  
به مدت 30 دقیقه 
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی تحت عنوان کلیدهای طلائی موفقییت 


یکشنبه 21/11/86
تلاوت ترتیل آیات 105 تا 120 سوره مبارکه اعراف - صفحه 164
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام و المسلمین
آقای آب آور
 
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی  شاهرودی تحت عنوان
برگی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران به مدت30دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی 


دوشنبه 22/11/86
تلاوت ترتیل آیات 121 تا 130 سوره مبارکه اعراف - صفحه 165
تفسیرموضوعی آیات (اخلاق درخانواده) توسط حجت الاسلام والمسلمین
 آقای محرابی
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی آقای مهدی جلیلی تحت عنوان کلاس بیزاری به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی  تحت عنوان کلیدهای  طلائی موفقییت  

سه شنبه 23/11/86
تلاوت ترتیل آیات 131 تا 137 سوره مبارکه اعراف- صفحه
166
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حاج آقا پیام محبت
 به
مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین اقای یوسف زاده تحت عنوان بررسی اخبار
و روایات در مورد میلاد امام مهدی عجل الله ظهوره به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای مرید نورتحت عنوان تربیت در طریقت 
دعای توسل 

چهارشنبه 24/11/86
تلاوت ترتیل آیات 138 تا 143 سوره مبارکه اعراف - صفحه 167
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین  آقای لطیفی تحت عنوان  شرحی بر
نهج البلاغه
به مدت 30 دقیقه

احکام و پرسش و پاسخ های قرآنی توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای 
محمدی
به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی  تحت عنوان کلیدهای  طلائی موفقییت

پنج شنبه 25/11/86
تلاوت ترتیل آیات 144 تا 149 سوره مبارکه اعراف - صفحه 168
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آور 
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین  آقای غلامی تحت عنوان 
معارف دین
( عدل و حکمت خداوند)
 به مدت 30دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
دعای کمیل

جمعه 26/11/8
تلاوت ترتیل آیات 150 تا 155  سوره مبارکه اعراف- صفحه 169
تفسیرموضوعی آیات (بررسی ارکان حکومت ازمنظرقرآن) توسط حجت
الاسلام والمسلمین آقای محمدی شاهرودی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آور تحت عنوان جنود عقل و
جهل (7)
 به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی


   لطفا نظرات ، انتقادات و پیشهنادات خود را درخصوص
   برنامه های تالار در صفحه نظرات وبلاگ بنویسید


برای استفاده از برنامه های هرشب گروه آیه های انتظار در یاهو
مسنجرآی دی زیر را ادد کنید


ayehhayeentezar_room
جهت عضویت در گروه آیه های انتظار اینجا کلیک کنید


ارسال شده در توسط محب مهدی


سرنی در نینوا می ماند اگر زینب نبود         
کربلا درکربلا می ماند اگر زینب نبود      
    چهره سرخ حقیقت بعد ازآن طوفان رنگ       
پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود  

    چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان             
درکویر تفته جا می ماند اگرزینب نبود     
   زخمه زخمی ترین فریاد درچنگ سکوت        
ازطرازنغمه وا می ماند اگر زینب نبود      
     در طلوع داغ اصغر،استخوان اشک سرخ       
در گلوی چشم ما می ماند اگر زینب نبود 
ذوالجناح خسته ،تنها بی سوار وبی لگام      
دربیابان ها رها می ماند اگر زینب نبود     
درعبورازبستر تاریخ ،سیل انقلاب             
پشت کوه فتنه ها می ماند اگر زینب نبود
   
   

اهل بیت رسول خـدا(ص ) را همانند اسیران وارد کوفه کردند امام سجاد(ص ) از شدت بیمارى رنجور شده بود, ولى با این حال او را در غل و زنجیر کرده بودند.
مردم کوفه با دیدن کاروان اسیران شیون و زارى سر دادند زینب کبرى دختر امیرالمؤمنین به مردم اشاره کرد که خاموش باشید, یکباره نفس ها بند آمد و زنگها از صدا افتاد و زینب زبان به سخن گشود:.
سپاس خدا را و درود بر محمد و خاندان پاکش باد.
اى اهـل کـوفـه ! اى مـردم مکار حیله باز! آیا گریه مى کنید؟
اشکتان خشک مباد, ناله هایتان آرام نـگـیردشما در مثل مانند زنى هستید که رشته خود را محکم تافته , سپس تارتار از هم مى گسلد سـوگـندهایتان رادست آویز فساد کرده اید, آیا جز لاف و تکبر و فساد و چاپلوسى کنیزان و سخن چینى دشمنانه چیزى دیگرى در شما هست ؟
شما به سبزه خاکروبه و نقره بر قبر اندوده مى مانید, براى خود توشه اى پیش فرستادید که خشم خدا را برانگیخت و در عذاب , جاودانه شدید آیا گریه و زارى مى کنید؟ .
آرى ! به خدا شایسته گریه اید بسیار بگریید و کم بخندید که نصیبتان ننگ و عار شد, ننگى که تا ابدپاک نشود چگونه مى توانید این ننگ را از دامن خود بشویید که فرزند خاتم انبیا, سید جوانان بهشتى راکشته اید, آنکه در سرگردانى ها مرجع و در سختى ها پناه شما بود, آنکه دلیل روشن و زبان گویاى شمابـود چه بار گناهى را بر دوش گرفتید دور باشید از رحمت خدا و نابودى نصیبتان باد سعیتان به نومیدى انجامید, دست ها بریده شد, سوداى پرزیانى کردید, خشم پروردگار را براى خود خریدید و خوارى ذلت بر شما حتمى شد.
واى بر شما! مى دانید چه جگرى از رسول خدا شکافتید و چه پرده نشینى را از پرده بیرون کشیدید وچه خونى ریختید و چه حرمتى را شکستید کار بسیار زشتى مرتکب شدید چیزى نمانده کـه آسـمـان وزمین شکاف بردارد و کوهها ویران شوند آنچه کردید بزرگ , دشوار, بد, کژ, زشت و شوم است و چنان بزرگ که زمین و آسمانها را پر کرده آیا شگفت دارید اگر از آسمان خون ببارد و همانا عذاب آخرت خوارکننده تر است و شما را در آن روز یاورى نیست .
مهلت شما را مغرور نسازد که خداى تعالى از شتابکارى به دور است وهمیشه براى انتقام فرصت دارد و در کمین گاه است.

  التماس دعا 


     برنامه های تالار آیه های انتظاردر هفته جاری
      ساعت شروع برنامه ها هرشب ساعت
:
 10

شنبه 13/11/86
تلاوت ترتیل آیات 44 تا 51 سوره مبارکه اعراف - صفحه 156

تفسیرآیات تلاوت شده توسط آقای مهدی جلیلی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای خانگل زاده تحت عنوان نگاهی
به زندگی امام زین العابدین علیه السلام 
به مدت 30 دقیقه 
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی تحت عنوان کلیدهای طلائی موفقییت
 


یکشنبه 14/11/86
تلاوت ترتیل آیات 52 تا 57 سوره مبارکه اعراف - صفحه 157
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام و المسلمین
آقای آب آور
 
به مدت 30 دقیقه
احکام وپرسش وپاسخ های قرآنی توسط حجت الاسلام والمسلمین
آقای 
محمدی  شاهرودی
به مدت30دقیقه

دعای ختم  برنامه های رسمی 


دوشنبه 15/11/86
تلاوت ترتیل آیات 58 تا 67سوره مبارکه اعراف - صفحه 158
تفسیرموضوعی آیات (اخلاق درخانواده) توسط حجت الاسلام والمسلمین
 آقای محرابی
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی آقای مهدی جلیلی تحت عنوان  کلاس اشک به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی  تحت عنوان کلیدهای  طلائی موفقییت  

سه شنبه 16/11/86
تلاوت ترتیل آیات 68 تا 73  سوره مبارکه اعراف- صفحه
159
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام والمسلمین
آقای خانگل زاده 
به
مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین اقای یوسف زاده تحت عنوان بررسی اخبار
و روایات در مورد میلاد امام مهدی عجل الله ظهوره به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
دعای توسل 

چهارشنبه 17/11/86
تلاوت ترتیل آیات 74 تا 81 سوره مبارکه اعراف - صفحه 160
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین  آقای لطیفی تحت عنوان  شرحی بر
نهج البلاغه
به مدت 30 دقیقه

احکام و پرسش و پاسخ  های قرآنی  توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای 
محمدی
به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی  تحت عنوان کلیدهای  طلائی موفقییت

پنج شنبه 18/11/86
تلاوت ترتیل آیات 82 تا 104 سوره مبارکه اعراف - صفحه 161
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت السلم والمسلمین آقای آب آور 
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین  آقای غلامی تحت عنوان 
معارف دین
( عشق به خدا )
 به مدت 30دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
دعای کمیل

جمعه 19/11/8
تلاوت ترتیل آیات 105 تا 120  سوره مبارکه اعراف- صفحه 162
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی شاهرودی تحت عنوان برگی
از تاریخ انقلاب  اسلامی ایران به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آور تحت عنوان جنود عقل و
جهل (6)
 به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی


   لطفا نظرات ، انتقادات و پیشهنادات خود را درخصوص
   برنامه های تالار در صفحه نظرات وبلاگ بنویسید


برای استفاده از برنامه های هرشب گروه آیه های انتظار در یاهو
مسنجرآی دی زیر را ادد کنید


ayehhayeentezar_room
جهت عضویت در گروه آیه های انتظار اینجا کلیک کنید

 


ارسال شده در توسط محب مهدی

                         

 

السَّلامُ عَلی غَریبِ الغُرَباء     السَّلامُ علی شَهیدِ الشُّهداء

السلام علی الاجساد العاریات    السلام علی الجسوم الشاحباء

السلام علی الدماء السائلات       السلام علی الاعضاء المقطعات

السلام علی الرووس المشالات  السلام علی النسوة البارزات

 

 پس تو با زخم های فراوان بر روی زمین افتادی ؛در حالی که زیر سم اسب ها پایمال گردید. و ستمگران متجاوز با تیغ های بران خود بر تو حمله ور شدند ؛ عرق مرگ پبشانبت ر ا فراگرفته . و تو گاه به پهلوی راست و گاهی به پهلوی چپ برمی گشتی و با گوشه ی چشمت حرم و خیمه ها را در نظر داشتی و حال آنکه از فرزندان و اهل بیت خویش قطع امید نمودی و در آخرین لحظات عمر به خود مشغول بودی.

در این هنگام اسب تو شیون کنان و گریزان به سوی خیمه ها شتافته شیهه می زد و گریه می کرد .همین که زنان حرم اسب بی صاحب تو را با حالت حزن و اندوه مشاهده کردند و چشم آنان به زین واژگون تو بر پشت او افتاد از خیمه ها بیرون آمدند ؛ در حالی که موهایشان پریشان بود و برسرو صورت خود سیلی می زدند ؛ نقاب از چهره ها برداشته و با صدای بلند گریه و شیون سر می دادند .گویا بعد از عمری عزت و سربلندی گرفتار خواری شده بودند.با چنین حالی به سوی قتلگاه تو می دویدند که دیدند شمر روی سینه ی مبارک تو نشسته بود ؛  شمشیر برهنه اش رابر گلوی نازنین تو می فشردمحاسن شریف تو را در دست پلیدش گرفته و با شمشیر بران و آهنینش گلوی تو را می برید. همه ی حواس تو از کار افتاد؛ نفس های مبارکت قطع شده و سر مقدست بر بالای نیزه ها رفت.و اهل بیتت را مانند بردگان به اسارت برند و آنها را بر روی پالان شتران به غل و زنجیر بستند؛در حالی که آفتاب سوزان چهره های مبارکشان را می سوزاند؛آنان را در میان صحراها و بیابان ها می بردند و با دست های به گردن بسته در بازارها می گرداندند؛پس وای بر آن گروه گنهکار فاسق که همانا با کشتن تو دین اسلام را کشته و نماز و روزه را تعطیل کرده ؛ و سنت های الهی و احکام دین را در هم شکستند  و بنبان ایمان را در هم کوبیدند...

بخشی از زیارت ناحیه ی مقدسه 

التماس دعا


     برنامه های تالار آیه های انتظاردر هفته جاری
      ساعت شروع برنامه ها هرشب ساعت :
 10

شنبه 6/11/86
تلاوت ترتیل آیات 152 تا 157 سوره مبارکه انعام- صفحه 149

تفسیرآیات تلاوت شده توسط   حاج آقا پیام محبت به مدت 30 دقیقه
سخنرانی آقای مهدی جلیلی تحت عنوان دانشجویان دانشگاه امام حسین
(ع) مدیران جامعه مهدوی
به مدت 30 دقیقه 
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی تحت عنوان کلیدهای طلائی موفقییت
 


یکشنبه 7/11/86
تلاوت ترتیل آیات 158 تا 165 سوره مبارکه انعام - صفحه 150
تفسیر آیات  تلاوت شده  توسط حجت الاسلام و المسلمین
آقای آب آور
 
به مدت 30 دقیقه
احکام وپرسش وپاسخ های قرآنی توسط حجت الاسلام والمسلمین
آقای محمدی  
شاهرودی
به مدت30دقیقه

دعای ختم  برنامه های رسمی 


دوشنبه 8/11/86
تلاوت ترتیل آیات 1 تا 11 سوره مبارکه اعراف - صفحه 151
تفسیرموضوعی آیات (اخلاق درخانواده) توسط حجت الاسلام والمسلمین
آقای محرابی
به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین  آقای خانگل زاده تحت عنوان          به
مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی  تحت عنوان کلیدهای  طلائی موفقییت  

سه شنبه 9/11/86
تلاوت ترتیل آیات 12 تا 22  سوره مبارکه اعراف- صفحه
152
تفسیرآیات تلاوت شده توسط حجت الاسلام و المسلمین 
آقای آب آور  
به
مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین اقای یوسف زاده تحت عنوان بررسی اخبار
و روایات در مورد امام مهدی عجل الله ظهوره به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
دعای توسل 

چهارشنبه 10/11/86
تلاوت ترتیل آیات 23 تا 30 سوره مبارکه اعراف - صفحه 153
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین  آقای لطیفی تحت عنوان  شرحی بر
نهج البلاغه
به مدت 30 دقیقه

احکام و پرسش و پاسخ  های قرآنی  توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای 
محمدی
به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
سخنرانی آقای حمید آزرانی  تحت عنوان کلیدهای  طلائی موفقییت

پنج شنبه 11/11/86
تلاوت ترتیل آیات 31 تا 37 سوره مبارکه اعراف - صفحه 154
تفسیرآیات تلاوت شده توسط آقای  مهدی جلیلی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین  آقای غلامی  تحت عنوان 
معارف دین
( عشق به خدا )
 به مدت 30دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی
دعای کمیل

جمعه 12/11/8
تلاوت ترتیل آیات 38 تا 43  سوره مبارکه اعراف- صفحه 155
تفسیرموضوعی آیات (بررسی ارکان حکومت ازمنظرقرآن) توسط حجت
الاسلام والمسلمین آقای محمدی شاهرودی به مدت 30 دقیقه
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای آب آور تحت عنوان جنود عقل
وجهل
(5) به مدت 30 دقیقه
دعای ختم  برنامه های رسمی


   لطفا نظرات ، انتقادات و پیشهنادات خود را درخصوص
   برنامه های تالار در صفحه نظرات وبلاگ بنویسید


برای استفاده از برنامه های هرشب گروه آیه های انتظار در یاهو
مسنجرآی دی زیر را ادد کنید


ayehhayeentezar_room
جهت عضویت در گروه آیه های انتظار اینجا کلیک کنید


ارسال شده در توسط محب مهدی